БИМПЛАСТ Т 4 мм МОСТ

Опис: Пластомерна хидроизолациона лента за мостови  од пластомерни полимери и битумен,  со влошка од стаклена ткаенина. Од  горната страна е заштитена со кварцен песок, а од долната со ПЕ фолија.
Се произведува по:  МКС ЕN 14695
Ролна:  10 м²  (1м. Х 10 м.)
Флексибилност на ниски температури:  - 10 °С
Отпорност на високи температури:  +130 °С
Сила на кинење (должина/ширина):  800/800 
Издолжување при кинење (должина/ширина):  ≥ 2/2
Намена:  За хидроизолација на бетонски мостовски површини
Вградување:  Со заварување по целата површина