Мостови во Скопје на Обиколница север кај Орман, Волково и Кондово
Површина:
39.000 м²
Бикутоп П 5 мм МОСТ во Србија на делниците Врање,Грделица и Јелашница.
Површина:
35.000 м²
Санација на мостови во Украина (1 фаза) 54 моста делница Киев–Чоп
Површина:
32.000 м²
Санација на мостови – Проект Нато (1 Фаза) 29 моста делница Табановце–Велес
Површина:
21.381 м²
Санација на мостови во Украина (2 фаза) 32 моста делница Киев–Чоп
Површина:
20.273 м²
Санација на мостови – Проект Нато (2 Фаза) 20 моста делница Неготино–Гевгелија
Површина:
15.961 м²
Подземни пешачки премин во Војводе
Површина:
13.500 м²
Мост на реката Вардар на ул.Беласица во Скопје
Површина:
8.000 м²
Санација на мостови во Црна Гора
Површина:
8.000 м²
Мост на Железничка станица Скопје
Површина:
7.000 м²
Мостови делница Велес – Градско
Површина:
4.300 м²
Мост на р.Тара кај Плевље Ц.Гора
Површина:
4.200 м²

Pages