БИМПЛАСТ В 4,5кг РЕФЛЕКС

Опис: Пластомерна хидроизолациона лента од пластомерни полимери и битумен, со влошка од стаклен воал. Од горната страна е со обоен минерален посип 
Се произведува по: МКС ЕN 13707
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 5 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): 400/300
Издолжување при кинење (должина/ширина): 2/2
Намена: За завршен, заштитен и декоративен слој на битуменска хидроизолација на рамни непроодни кровови 
Вградување: Со заварување по целата површина