Опис: Еластомерна хидроизолациона лента за мостови произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS) и влошка од полиестерски филц 
Се произведува по: МКС ЕN 14695 
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 20 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): ≥ 800/800  
Издолжување при кинење (должина/ширина): ≥ 40/40 
Намена: За хидроизолација на бетонски мостовски површини 
Вградување: Со заварување по целата површина