Станбени згради – комплекси нас. Ново Лисиче
Површина:
26.506 м²
Станбени згради – комплекси нас.Водно
Површина:
15.400 м²
Станбени згради – комплекси нас.Расадник
Површина:
13.900 м²
Објект за домување – реонски центар Аеродром
Површина:
9.548 м²
Резиденција на Германија во Приштина
Површина:
600 м²
Резиденција на Англија во Скопје
Површина:
380 м²