Мостови во Скопје на Обиколница север кај Орман, Волково и Кондово
Површина:
39.000 м²
Бикутоп П 5 мм МОСТ во Србија на делниците Врање,Грделица и Јелашница.
Површина:
35.000 м²
Санација на мостови во Украина (1 фаза) 54 моста делница Киев–Чоп
Површина:
32.000 м²
Фабрика за производство на текстил Тетекс во Тетово
Површина:
30.000 м²
Станбени згради – комплекси нас. Ново Лисиче
Површина:
26.506 м²
Санација на мостови – Проект Нато (1 Фаза) 29 моста делница Табановце–Велес
Површина:
21.381 м²
Санација на мостови во Украина (2 фаза) 32 моста делница Киев–Чоп
Површина:
20.273 м²
Железничка станица Скопје
Површина:
20.000 м²
Македонски Народен Театар (стариот објект) во Скопје
Површина:
20.000 м²
Санација на мостови – Проект Нато (2 Фаза) 20 моста делница Неготино–Гевгелија
Површина:
15.961 м²
Станбени згради – комплекси нас.Водно
Површина:
15.400 м²
Фабрика Пекабеско АД Скопје
Површина:
15.000 м²

Pages