Опис: Еластомерна хидроизолациона лента за мостови произведена од високо квалитетна битуменска маса оплеменета со еластомери (SBS),  со влошка од стаклена ткаенина. Од  горната страна е заштитена со кварцен песок, а од долната со ПЕ фолија.
Се произведува по:  МКС ЕN 14695
Ролна:  10 м²  (1м. Х 10 м.)
Флексибилност на ниски температури:  - 20 °С
Отпорност на високи температури:  +110 °С
Сила на кинење (должина/ширина):  800/800
Издолжување при кинење (должина/ширина):   2/2
Намена: За хидроизолација на бетонски мостовски површини.
Вградување:  
Со заварување по целата површина