Опис: Eластомерна хидроизолациона лента за мостови произведена од високо квалитетна битуменска маса оплеменета со еластомери (SBS),  со влошка од полиестерски филц. Од  горната страна е заштитена со кварцен песок, а од долната со ПЕ фолија.
Се произведува по: МКС ЕN 14695 
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 20 °С 
Отпорност на високи температури: +110 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): 800/800
Издолжување при кинење (должина/ширина): 40/40
Намена: За хидроизолација на бетонски мостовски површини 
Вградување: Со заварување по целата површина