БИМПЛАСТ П 4 мм МОСТ

Опис: Пластомерна хидроизолациона лента за мостови од пластомерни полимери и битумен, со влошка од полиестерски филц. Од  горната страна е заштитена со кварцен песок, а од долната со ПЕ фолија.
Се произведува по: МКС ЕN 14695 
Ролна: 10 м²  (1м. Х 10 м.) 
Флексибилност на ниски температури: - 10 °С 
Отпорност на високи температури: +130 °С 
Сила на кинење (должина/ширина): ≥ 800/800 
Издолжување при кинење (должина/ширина): ≥ 40/40
Намена: За хидроизолација на бетонски мостовски површини 
Вградување: Со заварување по целата површина