БИМ а.д. Свети Николе доби сертификат за коректна фирма, за одлична репутација и етаблираност во бизнисот, како и за коректно спроведување на обврските кон клиентите и партнерите.

icon Новости