Новости

Август 2022

Со набавка на постројка за Полимермодифициран битумен од реномираниот ... ПОВЕЌЕ

Декември 2021

На Изборното Собрание на Друштво за патишта на Република Македонија што се одржа во Декември 2021 година, Претседателот на Одбор на... ПОВЕЌЕ

Мај 2019

На 17 Мај 2019 година во хотел Холидеј Ин, Друштвото за патишта на Македонија во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта на РМ,... ПОВЕЌЕ

Март 2019

Долгогодишниот директор, а сегашен Претседател на Одборот на директори на компанијата БИМ а.д. од Свети Николе, Г-дин Стојанче Стојанов на шестиот... ПОВЕЌЕ

Јануари 2018

Друштвото за патишта на Република Македонија по повод 50 години од основањето, му доделува Златна Плакета на БИМ а.д. Свети Николе за... ПОВЕЌЕ

Декември 2017

Општина Свети Николе доделува Плакета Свети Николај... ПОВЕЌЕ

Мај 2017

Бим а.д. Свети Николе ги сертифицираше своите производи по европски стандарди и доби право за нивна употреба во Европската... ПОВЕЌЕ

Март 2017

По повод 60 годишнина од постоење на БИМ а.д. Свети Николе на Саемот за Градежништво се одржа презентација на производната програма и... ПОВЕЌЕ

Pages