РБ 200 (РАЗРЕДЕН БИТУМЕН ЗА ПАТИШТА)

Опис

Полимер битумен растворен со соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја

Се произведува по

 МКС У.М3.030

Вискозитет по STV

< 30 s

Точка на палење 

 40 °C

Растворливост

≥ 99 %

Намена

Се употребува како основен премаз за хидроизолација на влажна подлога и како врска помеѓу асфалтни површини

Начин на вградување

Се нанесува со прскање,во суво време, на сува и чиста подлога

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни