РБ 200М (РАЗРЕДЕН ПОЛИМЕРБИТУМЕН)

Опис

Градежен битумен растворен во соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја

Се произведува по

 МКС У.М3.030

Вискозитет по STV

< 30 s

Точка на палење 

 40 °C

Растворливост

 

≥ 99 %

Намена

Се употребува како сврзувачки слој помеѓу бетонска или стара асфалтна подлога и асфалт. Се користи и како прајмер за хидроизолација на мостови со мостовски ленти

Начин на вградување

Се нанесува со прскање,во суво време, на сува и чиста подлога

Амбалажирање

Во лимени буриња и во автоцистерни