Воена болница во Скопје
Површина:
4.000 м²
Национална универзитетска библиотека Св. Климент Охридски во Скопје
Површина:
3.600 м²
Македонска радио телевизија во Скопје
Површина:
3.500 м²
Хотел Соравиа бизнис центар во Скопје
Површина:
3.500 м²
Шпаркасе банка во Скопје
Површина:
3.400 м²
Министерство за финансии на Р.М.
Површина:
3.300 м²
Градска болница во Скопје
Површина:
2.400 м²
Основно и Средно училиште Шуто Оризари
Површина:
2.180 м²
Меморијален центар Пелинце
Површина:
2.000 м²
Трговски центар Ново Лисиче
Површина:
2.000 м²
Хотел Белви во Скопје
Површина:
900 м²
Палата на Македонија
Површина:
400 м²

Pages