АЛУМИНОБИТ

Опис: Рефлектирачки  завршен премаз за заштита на битуменска хидроизолација на база на битумен, растворувачи, адитиви и алуминиумски пигменти.
Намена:  За завршен, заштитен и рефлектирачки слој на битуменската хидроизолација на рамни непроодни кровови.
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот
Вградување:  По ладна постапка, со премачкување со четка или со прскање во два слоја 
Амбалажа:   Затворени  лимени канти