БЛЦ - А ( БИТУМЕНСКИ ЛАК ЗА ЦЕВКИ )

Опис: Тиксотропен битуменски лак за цевки произведен од специјално оплеменет битумен, адитиви и растворувачи 
Намена:  Служи како основен премаз (прајмер ) за заштита од корозија на метални површини 
Се произведува по: Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Амбалажа:   По ладна постапка, со премачкување со четка, со прскање или со специјална опрема 
Вградување: Лимени буриња