БМП ( БИТУМЕНСКА МАСА П – за лепење паркет)

Опис: Битуменска маса  од оксидиран битумен и полнител 
Намена:  За лепење паркет и други видови дрвени подни облоги
  Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Вградување:  По топла постапка се нанесува  со четка 
Амбалажа:   Во лимени канти