БИТУЛИТ Б1

Опис: Основен премаз (прајмер)за хидроизолација на база на битумен и растворувачи. 
Намена: За премачкување на подлогата пред изведување на хидроизолација со битуменски ленти,пасти или маси.Служи за подобро пенетрирање во подлогата, најзино обеспрашување и како врска помеѓу неа и хидроизолацијата.
Се произведува по: Се произведува во согласност со спецификациите на производителот 
Вградување: По ладна постапка, со премачкување со четка или со прскање 
Амбалажа: Пластични канти  и лимени буриња