Инвестиција во постројка за Полимермодифициран битумен за патишта и постројка за битуменска емулзија

Со набавка на постројка за Полимермодифициран битумен од реномираниот италијански производителMASSENZA и постројка за битуменска емулзија,БИМ а.д. Свети Николе го зголеми постоечкиот капацитет за производство на ПМБ и битуменска емулзија.

icon Новости