СЕ ознака на производите на БИМ а.д. Свети Николе

Бим а.д. Свети Николе ги сертифицираше своите производи по европски стандарди и доби право за нивна употреба во Европската унија. Сертифицирањето го изврши Европско нотификационо тело ,,НИСИ,,

icon Новости