Благодарница од Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Градежниот Факултет во Скопје

По повод јубилејот 65 години од почеток со работа, градежниот факултет издаде Благодарница на БИМ ад Свети Николе за успешна соработка и придонес во развојот на факултетот.

icon Новости