Инвестиција во нова опрема, за поквалитетно производство на полимер битумен за патишта на база на SBS (stiren butadien stiren)

icon Новости