Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје - Градежен Факултет

По повод одбележување на јубилеј 45 години од формирање на Друштвото за патишта на Република Македонија и Стручно советување на тема: „Автопатиштата, клуч за понатамошен економски развој на Република Македонија“, Претседателот на Одборот на Директори на БИМ а.д. Свети Николе Г-дин Стојанче Стојанов во стручниот дел на настанот одржа презентација на тема: ,,Примена на полимер битумени при изградба на коловозните конструкции,,

icon Новости